Аврагчийн цаг нэвтрүүлэг

ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “ДАЛАНЗАДГАД ЗАА"-ны хамт олонтой хамтран гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүйnorth_east