"Онцгой Жаргалант" сувилал баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ гардан авлаа

A- A A+

ОБЕГ-ын дэргэдэх "Жаргалант сэргээн засах төв"- 113 дугаар анги 2019 онд чанарын менежментийн ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлж баталгаажуулалтын гэрчилгээг гардан авсан билээ. 

Энэ  онд давтан баталгаажуулалтад хамрагдаж чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын баталгаажуулалтын хамрах хүрээг Сэргээн засах, сувиллын тусламж үйлчилгээгээр авч, 2027 он хүртэл сунгууллаа. 

Уг нийтлэлийн бүх текстүүдийг хуулах
Уг нийтлэлийн бүх зургийг татах