275943230_1113249239525657_3599096453655541452_n.jpg

Сургалт зохион байгуулав

Сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилчдад гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах талаар арга зүйн сургалт хийлээ. Өмнөговь аймгийн Сэврэй…

275636616_356329576429393_7291233157957284707_n.jpg

Тактикийн сургууль зохион байгуулав

Гал түймэр унтраах, аврах 21 дүгээр анги 1 дүгээр улирлын “Тактик”-ийн сургуулийг “Говь Гурван Сайхан” нисэх онгоцны буудалтай хамтран зохион…

Talk to Venezuelan Females

When you are all set to chat with a Venezuelan daughter, be aware of a lot of cultural variations. For…