273972094_1097747434132910_2180283843468454078_n.jpg

Сургалт зохион байгуулав

Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газраас Ханхонгор сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад Газар хөдлөлт, Гал түймрийн аюулаас…