205334615_523120955795339_1137852773448415853_n.jpg

ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн онцгой байдлын газрын ГТУА-21 дүгээр ангийн тохижилтын ажлын хүрээнд жагсаалын талбайн бордур, бялдаржуулах хэрэглэл, цэцгийн мандлын…