ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ӨДӨР

Олон улсын Иргэний хамгаалалтын өдрийг тохиолдуулан Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Б.Бадраа “Ковид-19” цар тахлын үед тэргүүн шугаманд ажиллаж байгаа Онцгой…