132645413_1053704668430119_8154679772627835967_n.jpg

АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Р.Сэддорж, Засаг даргын орлогч Н.Энхбат, Ч.Баяржаргал ЗДТГ-ын дарга Ц.Батхүү нар Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын…