84170403_2231122613860182_5504535558065487872_o.jpg

Авто машин хүлээн авлаа.

Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газарт аврах шат бүхий 2 автомашин, эмнэлгийн зориулалтаар бүрэн тоноглогдсон 1 автомашин, 14 хүний…

83173432_601138250454244_2281810133161869312_n-1.jpg

Уулзалт зохион байгууллаа.

Өмнөд бүсийн төв- Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж , “Эмэгтэйчүүдийн манлайлал” уулзалт…

Мэндчилгээ

Орчин цагийн Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын суурь үндэс нь болсон Гал түймэртэй тэмцэх байгууллагад хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж явсан нийт…

81887491_2687852434617533_1405705356750880768_o.jpg

СУРАГЧДЫН АМРАЛТЫГ 7 ХОНОГООР СУНГАВ

СУРАГЧДЫН АМРАЛТЫГ 7 ХОНОГООР СУНГАВ Өмнөговь аймгийн хэмжээнд амбулаторын үзлэгт томуугийн эзлэх хувь 20 хүрээд байна. Комиссын гишүүд эмнэлэг, өрхийн…