76769682_1490188041130602_1592390113181040640_n.jpg

Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа хийж, сургалт зохион байгууллаа.

Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн “Гамшгийн эрсдэлийн…