-67.jpg-6pg.jpg

ТАКТИКИЙН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өмнөд бүсийн төв- Өмнөговь аймгийн онцгой байдлын газрын Гурвантэс сум дахь ГТУА-67 дугаар анги төлөвлөгөөний дагуу “Хилийн цэргийн 0166” дугаар…