ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

240326380_6338751979468541_5229175000059860744_n.jpg

Аймгийн засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах “Бэлэн байдлын үзлэг” шалгалтыг Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо суманд зохион байгуулж байна. Тус сумын мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийн бэлэн байдал болон хүн нэг бүрийн аранзны үзлэг зохион байгуулав. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын сургуульд хамрагдаж байгаа мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн “Ковид-19”-ын түргэвчилсэн шинжилгээнд хамрагдан сургалтанд хамрагдаж байна.

ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top