Газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа

.jpg

Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Р.Сэддорж, Засаг даргын орлогч Н.Энхбат, Б.Баяржаргал аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсийн дарга нар холбогдох албан тушаалтнууд Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаа, техник хэрэгсэл, бэлтгэл бэлэн байдалтай танилцлаа.

ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top