ЭКО ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

208451054_162193299297673_595773269278306570_n.jpg

Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын алба хаагчид байгууллагын гадаад өнгө үзэмжийг сайжруулах эко орчин бүрдүүлэх зорилгоор 20 гаруй төрлийн нэг наст цэцгийн мандлын үрийг 10 метр квадрат талбайд суулгалаа.

ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top