САЛБАР ДУНДЫН ЕС ДЭХ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДЛЭЭ

.jpg

Өмнөговь аймгийн хэмжээний салбар дундын ес дэх удаагийн эрсдэлийн үнэлгээ хийгдлээ.Коронавируст халдварын сэжигтэй тохиолдол илэрсэнтэй холбоотойгоор 2017 оны Шадар сайдын 08 дугаар тушаалын дагуу салбар дундын эрсдэлийн үнэлгээг 8 байгууллагын 9 эмч мэргэжилтэн, албан хаагч хамтран зохион байгуулсан ба маш өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдлээ. Эрсдэлийн үнэлгээний дагуу мэргэжлийн байгууллагууд зөвлөмж гарган Аймгийн шуурхай штабд хүргүүлсэн бөгөөд Аймгийн Онфгой Комиссын хуралд танилцуулагдана.

ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top