ДУЛААНЫ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖҮҮЛЖ, ЖАГСААЛЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/83, Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/01, Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын А/12 дугаар тушаалын дагуу Онцгой байдлын газар, Даланзадгад сум дахь Гал түймэр унтраах аврах 21 дүгээр анги, Цогтцэций сум дахь ГТУА-44 дүгээр анги, Ханбогд сум дахь ГТУА-66 дугаар анги, Гурвантэс сум дахь 67 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүнийг дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж хувцасны болон жагсаалын үзлэг шалгалт зохион байгууллаа.
ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top