МАЛЧИН ӨРХҮҮДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

-өрх-зөвлөгөө.jpg

Монголчууд бага балчир наснаасаа мал маллахыг суралцаж, эцэг эхдээ тус дэм болж ирсэн ч гэлээ хүүхдийн аюулгүй байдлыг алхам тутам сахиж, тэднийг хамгаалах мөн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь эцэг эх, томчууд бидний үүрэг хариуцлага юм✅#Зөв_бүхэн_зөвхөн_танай_гэр_бүлээс👩

scroll to top