АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

119979289_3105492132907234_6649653177926626312_n.jpg

Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газраас Өмнөговь аймгийн Авто тээврийн газрын ажилтан албан хаагчдад 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, Гал, гал түймрийн тухай ойлголт сэдвээр 2 цагийн танхимын сургалт, дадлагыг зохион байгууллаа. ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР.

scroll to top