ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

119694131_350762696068112_6937023358935244360_n.jpg

Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 21 дүгээр ангийн бие бүрэлдэхүүн Даланзадгад хотын Политехникийн коллежид “Тархалтын сургууль” зохион байгуулж багш ажилчдад “Галын аюулгүй байдлын тухай”, “Гамшгаас хамгаалах тухай” хууль, “Гал түймрийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчидан сэргийлэх арга зүй” сэдвүүдээр танхимийн сургалт зохион байгуулав. ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР.

scroll to top