ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

90871670_224836262231229_5097893023757369344_n.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 107 дугаар тушаалаар батлагдсан “Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах журам, Онцгой байдлын ерөнхий газрын А/372 дугаар тушаал, Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны А/17 дугаар тушаалын дагуу дотоод хяналт шалгалтын ажлын хэсэг Гал түймэр унтраах, аврах 67 дугаар ангид ажиллаж байна.
ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР.

scroll to top