Үзлэг шалгалт явагдаж байна.

90019470_251713662502171_1878848965647007744_n.jpg

Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хаяналтын газар, Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК хамтран Даланзадгад сумын Олон нийтийн барилга байгууламж, Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт зохион байгуулж байна.
ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top