Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа хийж, сургалт зохион байгууллаа.

76769682_1490188041130602_1592390113181040640_n.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн “Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа”-г 2019 оны 11 дүгээр сарын 06 өдөр хийж гүйцэтгэлээ. Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаанд тус цэцэрлэгийн удирдах бүрэлдэхүүн, багш ажилчид, эцэг эхийн зөвлөлийн төлөөллүүдийг оролцуулан, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч, сургалт зохион явууллаа. Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар.

scroll to top