Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратеги, төлөвлөгөө боловсруулах нь: сургалт зохион байгуулагдаж байна.

71279200_2327570767483985_9101807724890423296_n-1.jpg

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газраас хэрэгжүүлж буй “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах нь ” сэдэвт сургалт Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд 2019 оны 09 сарын 23-24 өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтанд Өмнөд бүсийн 6 аймгийн 40 гаруй алба хаагч хамрагдаж байна.

Хуваалцах

scroll to top