2019 оны сүүлийн хагас хоёрдугаар үеийн хичээлийн жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.

IMG_0570.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А\437 дугаар тушаалын дагуу Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар 2019 оны сүүлийн хагас хоёрдугаар улирлын хичээлийн шинэ жилийн нээлтийг зохион байгууллаа. Тус нээлтийн арга хэмжээнд шинээр албанд орсон болон томилогдон ирсэн алба хаагчид Цэргийн тангараг өргөх ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулж, ажил үйлсээрээ тэргүүлсэн 2 алба хаагчийг шагнаж урамшууллаа.

Хуваалцах

scroll to top