НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД

315977678_689108895855346_6856967106800774327_n.jpg

“Нэгдүгээрт хүүхэд” нөлөөллийн аяны хүрээнд Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын Даланзадгад сум дах ГТУА-21 дүгээр ангийн алба хаагчид тус сумын 25 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилчидтай хамтран цэцэрлэгийн бэлтгэл ангид “Онцгой байдлын булан” байгууллаа. Хүүхдийг объектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гал унтраах багаж зэвсэглэмжтэй зөв харьцах талаар анхан шатны мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор гал унтраах тусгай автомашин, цэцэрлэгийн хүүхдэд тохируулан хөдөлмөр хамгааллын хувцас хийж тохижуулав.

ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

Хуваалцах

scroll to top