ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

67-11.16.jpg

Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын Ханбогд сум дах Гал түймэр унтраах, аврах 66 дугаар анги төлөвлөгөөний дагуу тус сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “Природа” ХХК байгалийн ургамал мод үржүүлгийн газартай хамтран гал унтраах “Тархалт”-ын сургууль зохион байгуулав. Тус компаны ажилчдад аюулт үзэгдэл ослоос урьдчилан сэргийлэх, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах талаар мэдлэг олгох дадлага сургуулийг зохион явууллаа.

ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

Хуваалцах

scroll to top