91494455_2278233832482393_8297718657996292096_o-1.jpg

Аймгийн Онцгой комисс хуралдлаа.

Аймгийн Онцгой комиссын 12 дугаар хурал зохион байгуулагдаж байна. Тус хурлаар Шивээхүрэн хилийн боомтоор нүүрсний тээвэр эхэлсэнтэй холбоотой бэлтгэл ажил,…

91203274_523428231884778_7738103978608558080_n.jpg

Дотоод хяналт шалгалт явагдаж байна.

Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 107 дугаар тушаалаар батлагдсан “Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах…

90871670_224836262231229_5097893023757369344_n.jpg

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 107 дугаар тушаалаар батлагдсан “Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах…

90019470_251713662502171_1878848965647007744_n.jpg

Үзлэг шалгалт явагдаж байна.

Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хаяналтын газар, Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК хамтран Даланзадгад сумын Олон нийтийн барилга…